Litams meldt alle verplichte gegevens automatisch aan I&R. Wij maken 4x per uur een verbinding met de I&R database. De verplichte gegevens zijn:


  • geboortemelding met geboortedatum 
  • aanvoermelding met UBN van herkomst en transportgegevens
  • Q-koorts enting melding
  • sterftemelding met sterftedatum
  • afvoermelding met UBN van bestemming en transportgegevens
  • (een transportmelding is een aanvoer + afvoer waarbij UBN van melder wordt opgegeven als de transporteur, de dieren gaan dus niet via dit UBN).
  • import en export meldingen

Bij aanvoer halen we de geboortedatums van de aangevoerde dieren bij I&R op.

Let op:

Het volgende is alleen van toepassing op het oude Litams. (In Litams 3.0 ("Het Nieuwe Litams") komt dit probleem niet meer voor):

Een melding die iemand bij I&R doet, leidt echter niet tot een melding bij Litams. Je zal dus altijd de dieren moeten scannen, tenzij het een aanvoer of afvoer tussen twee Litams gebruikers is.