Litams meldt wel aan I&R

I&R meldt niet aan Litams.

Dus om te zorgen dat de stallijst en andere gevens altijd kloppen, vragen we je altijd alle meldingen via de app te verwerken.


De app verwerkt eenvoudig alle I&R-plichtige gegevens:

 • Geboorte (in menu "Reproduktie") 
 • Sterfte
 • Aanvoer (aanvoer door nummers in te voeren, of "voorlopige aanvoer" doorzetten vanaf RVO
 • Afvoer (afvoer van dieren of groep(en)) of "voorlopige afvoer" doorzetten vanaf RVO
 • Hermerken
 • Q-koorts (door dieren met Coxevac te behandelen)
 • Slachtmelding (als het UBN als abattoir geregistreerd staat)


Meldingen die buiten de app omgedaan worden kunnen leiden tot herstel werkzaamheden door de Helpdesk. Deze werkzaamheden vallen niet onder de gratis support.Toelichting


Litams meldt alle verplichte gegevens automatisch aan I&R. Wij onderhouden een continue verbinding met de I&R database. Zodra een gegeven bij Litams vastgelegd wordt dat I&R-plichtig is, melden wij het door aan I&R. Die verplichte gegevens zijn:

 • geboortemelding met geboortedatum
  • Bij RUND: ook moeder en haarkleur verplicht
 • aanvoermelding met UBN van herkomst (behalve slachthuis, dan is geen UBN van herkomst verplicht)
 • hermerkmelding (oude en nieuwe levensnummer; datum hermerken)
 • levensnummer(s) en datum Q-koorts enting
 • sterftemelding met sterftedatum
 • afvoermelding met UBN van bestemming
 • import en export meldingen

Bij aanvoer halen we de geboortedatums van de aangevoerde dieren bij I&R op.

Let op:

Een melding die iemand bij I&R doet, leidt echter niet tot een melding bij Litams. Je zal dus altijd de dieren moeten scannen voor aanvoer of afvoer, tenzij 


Anders gezegd: Litams meldt bij I&R, maar I&R meldt niet bij Litams. 

Wij moeten helaas extra kosten in rekening brengen indien meldingen zonder overleg met Litams rechtstreeks bij I&R zijn gedaan.