Je kan bij de HCR optioneel een printer gebruiken. De Able AP1300 printer verbindt zichzelf via Bluetooth met de HCR en print lijsten met nummers van dieren in een groep of in een transport.


Als je de printer wilt koppelen met de HCR, doe je het volgende:

1. In hoofdmenu kies [8. Instellingen], gevolgd door password 080808 + OK.

2. Kies [9. Afsluiten]

3. Klik op het vak waar Bluetooth staat

4. Kies rechtsonder Menu > Bluetooth settings

5. Klik op Add new device. Kies het device ASL-Ap1300-BT uit de lijst en klik op Next

6. Password is 1234 + Next

7. Klik hierna op Finish. Je komt terug bij Bluetooth Settings menu. 

8. Kies hier tabblad COM ports en vervolgens New Outgoing Port

9. Selecteer ASL ap1300-BT en Next

10. Bij de lijst die begint met COM0 kies je COM9 + Finish

11. De printer is nu verbonden en kan vanuit de Litams applicatie gebruik worden