Als je jouw eigen gewicht wilt vaststellen, dan ga je een kort moment op de weegschaal stil staan. Helaas beseffen dieren dit niet. Ze staan niet stil in de weegbox. Dus is er slimme software ontwikkeld die het zogenaamde "stabiele gewicht" berekend. Hoe nauwkeuriger je wilt wegen, hoe langer de software nodig heeft. 


De ADS staat standaard afgesteld op 500 gram nauwkeurigheid. Je kan dit instellen op 100 gram nauwkeurigheid, door op de indicator op de knop "Fine Weight" of "< >" te drukken. De indicator is de unit die onder de e-box op de ADS is gemonteerd en die via de dikke blauwe kabels met de loadcells is verbonden.


Hoe langer je de HCR de tijd geeft om het stabiele gewicht vast te stellen, des te nauwkeuriger het is. Standaard staat de HCR op 150 milliseconden. Je kan deze instelling aanpassen als volgt:

1. Ga naar [8. Instellingen]

2. Vul password 080808+OK in

3. Kies [6. ADS]

4. Zet ADS tijd op langer of korter dan 150 milliseconden.