Om optimaal gebruik te maken van de automatische administratie van medicijnen dient eerst de medicijn voorraad ingevoerd te worden op de webserver. Ga daarvoor in je account naar "Medicatie en VKI" en kies tabblad Medicijnenboek. Hier vul je de naam en omschrijving van de medicijnen die je op voorraad hebt in. Je legt hier ook per medicijn de wachttijd vast, zoals deze op het etiket vermeld is. (De kolom code mag je leeg laten).


Het “medicijn boek” wordt automatisch op de HCR geplaatst. Indien een dier medicatie krijgt toegediend, leg je dit eenvoudig vast met de HCR. Kies [3. Medicatie].  Je kan op de HCR het medicijn uit de lijst kiezen. De wachttijd (WT) staat in dagen naast het medicijn weergegegeven.


Het is mogelijk om de registratie van medicijnen per dier te doen (“Handmatig” dus met de HCR het nummer scannen), of met de ADS (tip: zet de ADS op handmatig en behandel de dieren in de ADS). Het is ook mogelijk de registratie van medicijn per groep te doen. In dat geval krijgt ieder lid van de groep dezelfde administratieve behandeling. Druk na afloop op NUL. Bliep…Bliep, Klaar!