Enten tegen Q-koorts gebeurt met Coxevac. Dit is een behandeling zonder wachttijd. Een Q-koorts enting moet je wel melden bij I&R. Door de behandeling met Coxevac in te geven op je APP leg je zowel in je management programma als bij I&R de Q-koorts enting vast.


De eerste keer dat je van een dier de Q-koorts enting vastlegt, maakt Litams een basis-vaccinatie aan. Deze hoeft slechts 1x gemeld te worden, maar bestaat uit twee handelingen: 

  • eerste enting 
  • vervolg enting drie weken later. 


Elke volgende keer dat je een Q-koorts enting op dit dier meldt, maakt Litams een vervolgmelding aan. Dit is 1 melding en 1 handeling. 

Let op: de vervolg enting dient precies 12 maanden (plus/min 1 week) na de voorgaande vaccinatie plaats te vinden.


De meldtermijn voor de Q-koorts enting is 3 dagen, maar er is geen retributie bij te laat melden, zolang je de meldingen ieder jaar maar voor 1 augustus gedaan hebt.


De wettekst inzake Q-koorts kan je hier vinden:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022975/2014-06-27#Paragraaf5.1    (Q koorts)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014538/2016-04-01#Paragraaf7_Artikel38ea  (I&R)