Enten tegen Q-koorts gebeurt met Coxevac. Dit is een behandeling zonder wachttijd. Een Q-koorts enting moet je wel melden bij I&R. Door de behandeling met Coxevac in te geven op je APP leg je zowel in je management programma als bij I&R de Q-koorts enting vast.


De eerste keer dat je van een dier de Q-koorts enting vastlegt, maakt Litams een basis-vaccinatie aan. Deze hoeft slechts 1x gemeld te worden, maar bestaat uit twee handelingen: 

  • eerste enting 
  • vervolg enting drie weken later. 


Elke volgende keer dat je een Q-koorts enting op dit dier meldt, maakt Litams een vervolgmelding aan. Dit is 1 melding en 1 handeling. 


Let op: de vervolg enting dient precies 12 maanden (plus/min 1 week) na de voorgaande vaccinatie plaats te vinden. Het kan dus zijn dat je kudde uit "cohorten" bestaat met verschillende meld datums. Je kan dit gelijktrekken door alle dieren op de vroegste van deze melddatums te enten. Of je gebruikt de Litams app, die je per "cohort" het juiste meld moment aanbiedt


De meldtermijn voor de Q-koorts enting is volgens RVO 3 dagen en volgens NVWA 7 dagen, maar er is geen retributie bij te laat melden, zolang je de meldingen ieder jaar maar voor 1 augustus gedaan hebt.


De wettekst inzake Q-koorts kan je hier vinden:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022975/2014-06-27#Paragraaf5.1    (Q koorts)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014538/2016-04-01#Paragraaf7_Artikel38ea  (I&R)