Enten tegen Q-koorts gebeurt met Coxevac. Dit is een behandeling zonder wachttijd. Een Q-koorts enting moet je wel melden bij I&R. Door de behandeling met Coxevac in te geven op je HCR (klik hier om te lezen hoe je dat doet) leg je zowel in je management programma als bij I&R de Q-koorts enting vast.


De wettekst inzake Q-koorts kan je hier vinden:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022975/2014-06-27#Paragraaf5.1    (Q koorts)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014538/2016-04-01#Paragraaf7_Artikel38ea  (I&R)