Litams heeft in opdracht van het Australisch produktschap voor Vee en Vlees een smartphone app ontwikkeld. Deze app wordt momenteel gebruikt voor het electronisch verwerken van I&R en VKI in Australie. De komende maanden maken we de app beschikbaar voor de Europese markt. De app wordt het programma waarmee je de C1 kan bedienen. Maar de app kan je ook gratis downloaden naar je smartphone. Handig om je stallijst te bekijken, I&R gegevens te controleren of van enkele dieren een melding aan te maken.


De app zal alle functies bevatten die je nu reeds kent van de HCR. Dus een compleet reproduktie menu, alle I&R meldingen, dier gezondheid, medicijnregister, maar ook adresboek, rassen en kruisingen en nog veel meer. Bovendien zal de app nieuwe functies bevatten, zoals melden van runderen, varkens en andere diersoorten. Ook zal je met de app inzicht kunnen krijgen in de prestaties van je veestapel.


De app is gratis. Het gebruik van de app is mogelijk voor klanten en niet-klanten. Klanten zullen alle functionaliteit aangeboden krijgen, als onderdeel van het abonnement. Als je geen abonnement hebt, dan kan je met de app slechts enkele functies gebruiken, waaronder I&R check en VKI aanmaken of opvragen.