De functie "ram(men)" bij groep"en "ram bij ooi"  (in de app hetten deze functies "Dekken") legt vast:

  1. Dekdatum
  2. Verwachte worpdatum
  3. Vader van nog ongeboren dier
  4. Kruising of Ras
  5. Prestaties van het mannelijke dier


Om de opbrengsten van je vee te optimaliseren, is een goed management van rassen en kruisingen essentieel. Litams maakt het je hierbij zo makkelijk mogelijk. Ons systeem is gebaseerd op de volgende regels:


1. Het ras (of kruising) van dieren die je toevoegt aan je kudde leg je vast bij aankoop.

2. Het ras (of kruising) van lammeren leg je vast op het moment van dekken. Het is immers de combinatie van M en V die het ras/kruising bepaalt.

3. Lammeren die geboren worden zonder dat er een ras/kruising is vastgelegd op het moment van dekken, krijgen automatisch het ras van hun moeder.

4. Je kan met de app alsnog aan dieren een ras toekennen, of ras/kruising wijzigen.


In alle gevallen dien je de rassen en kruisingen vooraf in te vullen in je account. 

Ga naar Instellingen > Rasboek. Hier kan je per diersoort de rassen en kruisingen beschrijven. Je hebt dus volledig vrije keuze om je eigen kruisingen aan te maken.


Vervolgens kies je op je HCR het menu "Ram bij Groep" (in de app heet dit menu Dekken). Je kan nu een of meer mannelijke dieren bij de groep doen. Hiermee wordt een dekmelding aangemaakt. (Let op: de mannetjes veranderen niet van groep; ze worden slechts tijdelijk ingezet om te dekken). De datum van het "Dekken" is ook de dekdatum. In de praktijk kan de werkelijke dekdatum enkele dagen later zijn. 


De combinatie van de groep vrouwelijke dieren met de man(nen) bepaald dus de kruising die je aanmaakt. Je legt dus op het moment van dekken de kruising (of "ras") van het nog ongeboren lam vast.