Tot het einde van 2017 kunnen schapen- en geitenhouders zonder retributie (=boetevrij) meldingen doen. Niet alle meldingen zijn boetevrij (aanvoer en geboorte vallen buiten de opschoon actie) maar andere meldingen kennen tijdelijk geen 50 cent boete per levensnummer meer.


Als je dus achterstanden hebt met je I&R, dan is dit een goed moment om je I&R recht te zetten. 


Als je niet weet hoe je I&R er bij staat, neem dan contact met ons op. Bel met 06 389 283 10 of email naar info@litams.com. We helpen je graag verder.


We bieden ook een opschoonactie aan. De Litams I&R Opschoon Actie omvat de volgende diensten:

  1. Alle schapen en geiten op je bedrijf scannen zodat we een werkelijke stallijst hebben
  2. Machtiging bij RVO regelen (1 RVO nummer per opdracht)
  3. Werkelijke stallijst vergelijken met I&R stallijst
  4. Verschillen wegboeken
  5. Alle inconsistenten meldingen oplossen
  6. Alle vlaggen uitzoeken en oplossen
  7. Rapport + Excel stallijst toesturen
  8. Vragen beantwoorden en eventueel nawerk verzorgen

We rekenen EUR 20,- per klant plus 25 cent per dier (op basis van werkelijke stallijst). Prijzen excl. 6% BTW. Er zijn geen bijkomende kosten.  Er zijn geen meerkosten als je meer dan 1 UBN hebt, mits de andere UBNs onder hetzelfde RVO nummer behoren. 


Wie vervolgens een Litams abonnement afsluit (niet verplicht) krijgt alsnog 50% korting op deze kosten.


Bestellen kan via deze link.