Een groep is een aantal dieren dat op dezelfde locatie is. En dus dezelfde omstandigheden meemaakt. Bij omstandigheden kan je denken aan voeding.  Maar ook temperatuur, vocht (wormen) en transport spelen een rol. 


Een dier kan altijd maar in één groep zitten. Door een dier in een groep te scannen, scan je het automatisch uit de oude groep.