Met uitzondering van PRO-XL en HTV, factureert Litams de abonnementskosten maandelijks op basis van het aantal dieren op de stallijst. Om 0.00 uur op de eerst dag van iedere maand kijkt de Litams computer per account hoeveel dieren er op de stallijst staan. Dit aantal wordt gefactureerd tegen het tarief dat bij het abonnement hoort. Het aantal handelingen (of mutaties) speelt dus geen rol bij de facturering. Ook maakt het niet uit of je veel of weinig gebruik van de software, de reader of andere diensten gebruik hebt gemaakt. Het enige dat voor de factuur uitmaakt is het aantal dieren op de stallijst op de eerste dag van iedere maand.


Bij PRO-XL vindt geen maandelijkse facturering plaats. Je betaalt jaarlijks het PR-XL tarief. Daarna kan je 12 maanden lang onbeperkt gebruik maken van de diensten van Litams.


Bij HTV (handel en abattoirs) vindt facturering achteraf plaats. Op de eerste dag van de maand wordt gekeken hoeveel dieren je de afgelopen maand hebt aangevoerd en afgevoerd. Dit aantal wordt met het tarief vermenigvuldigd en gefactureerd. 


Alle abonnementen worden voldaan middels automatische incasso. Andere facturen (zoals aanschaf readers of andere apparatuur) kennen geen automatische incasso. Wij vragen onze klanten deze facturen per bank te voldoen. Op de factuur is duidelijk aangegeven of betaling via incasso loopt.