Mogelijk heb je een stal en weilanden. Of je hebt veel begrazings gebeiden, die ver uiteen liggen. Hoe dan ook, als het op het bijhouden van je stallijst aankomt, kan je je bedrijf het beste zien als een ruimte met een groot hek er om heen. Er is één poort. Jij staat bij die pport met je scanner of app. Dieren kunnen alleen van het terrein af als je een afvoer melding ingeeft. Dieren kunnen de ruimte alleen in als je een aanvoermelding maakt.

Als een dier is afgevoerd en het komt terug, dan moet je het gewoon opnieuw aanvoeren.


De ruimte zelf kan je in hokken verdelen. We noemen dat groepen. Vervolgens kan je aan iedere groep (of, individueel aan ieder dier) gegevens koppelen, zoals medicijn gebruik, gewichten, en andere gegevens.


Hieronder beschrijven we de belangrijkste functies.


1. Aanvoer: Je kiest de functie Aanvoer. Enekel gegevens zijn verplciht, waaronder UBN van herkomst. Zorg dat dit UBN klopt, anders wordt de Aanvoer melding door I&R afgekeurd. Als je het scherm hebt ingevuld, kan je de oormerken scannen. Indien je handinvoer doet, dan moet je per dier 15 cijfers invullen waarbij NL = 528 en BE = 056. (Hier vind je de andere landcodes).


2. Afvoer: Om dieren af te voeren, moet je eerst een groep maken (zie hieronder). Vervolgens kies je de groep, en vul je het UBN van bestemming in. Zorg dat dit accuraat is, anders keurt I&R de afvoer melding af. 


3. Groep maken: je kan dieren aan een bestaande groep toevoegen of een nieuwe groep maken. Een dier kan slechts in één groep zitten. Dus als je een nummer in een groep scant, verdwijnt het automatisch uit de groep waar het eerder in zat. Indien je handinvoer doet, is het werknummer voldoende.