De nieuwe versie van de app is er - bijna. Deze versie is beschikbaar voor de C1, Android en iOS (Apple).


De volgende functies zijn beschikbaar:


1. Scannen van oormerk of bolus (indien je C1 gebruikt).
Als je niet kan scannen (geen scanner beschikbaar of oormerk is kapot/kwijt) kan je het werknummer invullen. Mogelijkheid tot invullen borstnummer of andere vorm van visuele herkenning (= "alias"). Hiermee wordt levensnummer getoond in de app, waarna je het juiste dier kan kiezen.

Indien levensnummer nieuw is (dus dat is bij de functies Aanvoer; Geboorte en Hermerken) dan kan je of scannen, of landcode + 12 cijfers invullen.


2. Rassen

Per diersoort is een lijst met gangbare rassen beschikbaar. Je kan je eigen rassen en kruizingen toevoegen.

Rassen worden als volgt toegekend:

a. Nieuwgeboren dier krijgt zelfde ras als moeder; tenzij

b. Bij dekken een ander ras of kruising is ingegeven.

c. Bij geboorte kan je door computer toegewezen ras van nieuwgenboren dier overschrijven met ras van je keuze


Voor runderen kan je zowel ras als haarkleur vastleggen.


3. Compleet Reproduktie menu, dus inclusief:

 • Conditie score (0 - 5)
 • Dekken (incl KI en Embryo Transplantatie)
  Na opgeven dekmelding kan je deklijsten maken met verwachte geboortedatum.
 • Drachtig (incl. gust, dubieus, schijndrachtig en mogelijkheid om bij drachtig scannen aantal embryos vast te leggen)
 • Worp melding / Geboorte melding (configureerbaar per gebruiker per diersoort)
 • Adoptie
 • Fles voeding, incl tijdstip, type voeding en hoeveelheid
 • Spenen


4. Groepen. 

 • Groepen maken.
 • Groepen bekijken. Je kan de inhoud van iedere groep bekijken (zowel levensnummer als "alias")
 • Dieren die niet in groep zitten zijn zichtbaar bij "dieren zonder groep"
 • Nieuwgeboren dieren worden automatisch in groep moeder geplaatst.


5. Medicijn menu, dus inclusief:

 • Vastleggen van aanschaf medicijnen
 • Voorraadbeheer van medicijnen, inclusief waarschuwing als medicijn bijbesteld moet worden
 • Medicijn gebruik per dier of per groep vastleggen
 • Herhaalmelding ("reminder")
 • Wachttijd bewaking voor vlees en melk


6. Aanvoer, Afvoer, Transport. 

Je kan dieren aanvoeren of afvoeren, VKI aanmaken bij afvoer.  Als je dieren verhandelt, kan je gecombineerde aanvoer en afvoer aanmaken (zonder dat de dieren over jouw UBN gaan). Verder is het Virtueel Selectie Portaal toegevoegd.


7. Sterfte 

Datum. Met of zonder oorzaak


8. Hermerken. 

Je kan hermerken als een van beide nummers aanwezig is. Verder is het ook mogelijk te hermerken als beide nummers verdwenen zijn.


9. Paspoort opvragen


10. Kenmerken vastleggen

 • Nieuw is dat je nu ook "numerieke kenmerken" kan aanmaken. Bijvoorbeeld Temperatuur = 36.0 C. Je kan zo het temperatuur verloop volgen.


11. Functies voor doelgroepen

 • Landschapsbeheer: (GPS) locatie van groep vastleggen. "Waar is de kudde" in Google Maps. Eenvoudig rapportage maken met hoeveel (en welke) dieren van tijd tot tijd op een perceel zijn geweest
 • Melkveehouders - melproduktie, melkcontrole data, sample-lijsten, lactatie waarde, duurmelkers
 • Vleesvee - wegen en groei, rangschikken op groei.
 • Selecteren, zoeken en waarschuwingen bij bepaalde functies (bijv. melk scheiden; wachttijdbewaking op afvoer naar abattoir)


12. Instellingen

 • Adressen toevoegen vanuit de app
 • Medicijnen toevoegen vanuit de app
 • Rassen toevoegen vanuit de app
 • Kenmerken toevoegen vanuit de app
 • Geboortemenu: van eenvoudig tot zeer uitgebreid.


13. Overige verbeteringen

 • Verbeterde aansturing reader (in C1)
 • Stand-by onderdrukken bij scannen
 • Scherm blokkeren bij scannen
 • Voorbereidingen voor scannen met via Bluetooth gekoppelde reader
 • In-app communicatie, waaronder foutmeldingen, I&R terugkoppeling. Als I&R een foutmelding aanmaakt, zie je dat gelijk in de app en kan je dat gelijk corrigeren


Verder zijn er verbeteringen die niet via de app lopen, maar wel relevant zijn:

 • Ontbrekende meldingen bij I&R - als I&R meldt dat er meldingen ontbreken, zie je dat in de app en kan je gelijk correcties doorvoeren.
 • Hernummeringen worden doorgezet naar paspoorten, selectiefiles, stamboekkaarten, enz.
 • Adoptie gegevens doorgezet naar paspoorten. Betere adoptie statistieken
 • Historische stallijst is raadpleegbaar
 • Statistieken worden bijgewerkt als achteraf wijzigingen worden doorgevoerd
 • Adresboek importeerbaar via drag&drop excel file
 • Gegevens uit Falco, EGAM, Belexpert en andere pakketten worden integraal overgezet naar Litams
 • Slachtinformatie zichtbaar op afgevoerde dieren (mits slachthuis gegevens beschikbaar maakt)
 • Melkcontrole gegevens invoeren middels drag&drop
 • Koppeling met GB "Van der Pas" systeem
 • Selectiefiles kan je eenmalig of repeterend aanmaken


De app kent per gebruiker één of meer UBNs. Per UBN kan je runderen, schapen, geiten en paarden vastleggen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan meerdere UBNs of diersoorten.