Als je overgaat op versie 3.0 van de app, ga je ook over op het nieuwe webportaal van Litams. Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee.I n de bijgevoegde PDF lees je wat de mogelijkheden zijn.