Werk je met een Nomad, de X7 of de Litams app tot en met versie 2.8?

Klik dan hier.


Werk je met de Nieuwe Litams app? Dan leggen we hieronder uit hoe je met weinig werk een volkomen sluitende medicijnadministratie bijhoudt. Dat is van belang vanwege een goede bewaking van de wachttijd op melk en vlees. Er spelen hier wettelijke eisen, alsmede aanvullende eisen die per melkcooperatie of abattoir kunnen verschillen. In ieder geval heeft de NVWA forse boetes uitgedeeld aan veehouders die niet inzichtelijk konden maken aan welke dieren, op welk moment welk medicijn is verstrekt. 


Het opzetten van een sluitende medicijnadministratie is voor Litams gebruikers super eenvoudig. Het geheel bestaat uit twee stappen:

1. Het vastleggen van je voorraad

2. Het vastleggen van medicijngebruik


Voorraad en voorraadbeheer

Om je medicijngebruik goed vast te kunnen leggen, is het van belang dat je de medicijnen die je "in huis" hebt, vastlegt. Diergeneesmiddelen zijn ingedeeld in categorieën:

  • UDD: Diergeneesmiddelen die uitsluitend door dierenarts mogen worden toegediend, zoals vaccins
  • UDA: Diergeneesmiddelen mogen, op voorschrift van een dierenarts, door dierenartsen of apothekers worden afgeleverd en door de veehouder worden toegediend (de meeste antibiotica vallen hieronder)
  • URA: Diergeneesmiddelen mogen op voorschrift van een dierenarts door dierenartsen, apothekers of erkende handelaren worden afgeleverd en door de veehouder of de dierverzorger worden toegediend.
  • Niet-gekanaliseerd (VRIJ): Diergeneesmiddelen zijn zonder tussenkomst van een dierenarts verkrijgbaar bij dierenartsen, apothekers of erkende handelaren.

Ieder medicijn heeft een wachttijd, voor zowel melk als vlees. Dit is het aantal dagen dat produkten van de dieren die deze medicijnen hebben gehad niet in de menselijke voedselketen mogen komen.

De meest-gebruikte medicijnen hebben we vast met naam, beschrijving, classificatie en wachttijden (zowel melk als vlees) in het medicijnregister opgenomen. Hiervan hoef je alleen nog maar aan te geven hoeveel je er van op voorraad hebt.


Andere medicijnen kan je zelf eenvoudig toevoegen. Dit kan je via de app doen:


Of door in te loggen op je account en daar de medicijnvoorraad uit te breiden:


Als je de hoeveelheid hebt vastgelegd, rekent Litams automatisch het verbruik uit. Stel je hebt 1 liter Cydectin. Je verstrekt aan een koppel van 60 dieren 4 ml. Dan weet de Litams server dat er 60x4 = 240ml verbruikt is. Er is dus nog 1 liter - 240 ml = 0,76 liter op voorrraad. Mocht de werkelijke voorraad anders zijn, dan kan je dit "morsen" afboeken op de voorraad. 


Je kan ook een drempelwaarde instellen. Als bijvoorbeeld de drempelwaarde van Cydection 0,5 liter is, dan stuuurt Litams je een email dat je Cydectin moet bijbestellen zodra de voorraad lager dan 500ml wordt.


Gebruik en Wachttijdbewaking

Per dier (of per groep) leg je vast welk medicijn je geeft. Je gaat vanuit het hoofdmenu naar Medicijnen > Medicijnen Toekennen


Hier kies je groepen of dieren. Als je groepen kiste, dan krijgen alle dieren in die groep het medicijn geadministreerd.

Je kiest d egroep, kiest het medicijn en vult de hoeveelheid per dier in. Hierna klik je op Opslaan. 

  • Opslaan en Volgende verwerkt de melding en opent scherm naar volgende medicijn registratie
  • Opslaag en Sluiten verwert melding en brengt je terug naar het hoofdmenu


De melding is nu voltooid. De gegevens van de dieren zijn bijgewerkt. De voorraad is verlaagd. 


Melding I&R - Q-koorts enting

Als je medicijngebruik registreert melden we dat NIET aan I&R. Dit zijn immers management gevens, die alleen voor jou bestemt zijn. Er is 1 uitzondering. Als we zien dat je een medicijnmelding doet met het medicijn Coxevac, dan weten we dat je jouw dieren ent tegen Q-koorts. In dat geval maken we automatisch een Q-koorts vlagmelding aan bij I&R, zodat je ook aan deze verplichte melding hebt voldaan. 


Corrigeren van Medicijn gebruik

Als je de verkeerde hoeveelheid, een dubbele boeking of een verkeerde datum hebt ingegeven, dan kan je dit eenvoudig corrigeren in het paspoort van het dier.

Ga naar Stallijst en dubbelklik op het levensnummer. Hiermee open je het paspoort. Open het tabblad Medicijnen. Je ziet dan:


Je kan hier medicijn regels wijzigen of verwijderen.