De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei 2018 aanwezig zijn op het bedrijf.  Dus als je voor 15 mei (volwassen) dieren hebt afgevoerd (en deze dus inmiddels op een ander UBN staan), dan kunnen die vanaf 1-jan tem de dag van afvoer toch meetellen voor de graasdierpremie. 


Zie verder hier