Sterfte

Sterfte is het menu waar je moment en oorzaak van doodgaan mee vastlegt. Zo krijg je inzicht in hoe je sterftecijfers kan verlagen.

  • Klik linksboven in op de ‘hamburger’ menuknop.
  • Ga naar sterfte.
  • Selecteer / scan het dier.
  • Vul de doodsoorzaak in.
  • Selecteer de datum van overlijden.
  • Klik op opslaan.