Tarieven per 1 november 2018

In onze email van 29 mei hebben we de nieuwe tarieven aangekondigd. Door de vertraging in het vrijgeven van de nieuwe app, hebben we besloten de eerder aangekondigede nieuwe tarieven per 1 november door te voeren. Die tarieven zijn:

Abonnement

Oude Litams of Nieuwe Litams

Prijs per dier per maand vanaf 1 november

Vast bedrag per maand (nieuw)

Vast Bedrag per jaar

BASIC

oud

6 cent

-- n.b. --

-- n.b. --

PRO

nieuw

5 cent

8,00

-- n.b. --

PRO-XL

nieuw

-- n.b. --

-- n.b. --

1399,00

COMFORT
oud + nieuw

10 cent

10,00

-- n.b. --

HTV

oud + nieuw

3c / transactie

8,00

-- n.b. --

APP

nieuw

5 cent

1,50

-- n.b. --

Anders gezegd:

  • BASIC is in Het Nieuwe Litams niet beschikbaar (--n.b.--). In het oude Litams is BASIC (tesamen met COMFORT en HTV) het enige beschikbare abonnement.
  • PRO wordt iets duurder: van 4 cent naar 5 cent per dier.
  • PRO-XL blijft ongewijzigd.
  • COMFORT wordt EUR 2 per maand duurder (Daar staat tegenover dat iedere COMFORT klant in de loop van 2019 een C8 ter beschikking krijgt gesteld).
  • HTV (het abonnement voor handelaren, veemarkten en slachthuizen) blijft ongewijzigd.
  • APP is het (nieuwe) abonnement voor klanten die geen reader nodig hebben.

PRO zal vanaf 1 november niet langer beschikbaar zijn het oude Litams. We verwachten overigens dat alle PRO abonnees overstappen naar Litams 3.0.  Wie (tijdelijk) niet overstapt wordt vanaf 1 november gefactureerd op basis van het BASIC abonnement.

Waarom verdwijnt het tarief van 4 cent? De eisen die RVO aan een sluitende I&R stelt, vragen zoveel inspanning van Litams, dat we dit voor 4 cent per dier niet kostendekkend kunnen verzorgen.