Een dier kan alleen op je stallijst komen als het een AANVOER of GEBOORTE melding heeft.

Dus als er een nummer wordt gescand waarvan geen aanvoer of geboortemelding bekend is, dan plaatsen we dit nummer op dr accordatielijst.

Tegelijkertijd maken we een TIJDELIJK nummer aan. Dat herken je aan het nummer, het begint namelijk met 999000....


Dat ziet er zo uit:


De Accordatielijst vind je in je account, in de app en op je reader. Dat ziet er als volgt uit:


Je kan het nummer nu alsnog Aanvoeren of Geboren laten worden. Het wordt toegevoegd aan je stallijst, het plaatsvervangend (999) nummer wordt verwijderd en uiteraard wordt er een I&R melding aangemaakt.
Wil je meer weten? Klik dan hier