De C8 is een Handheld Connected Reader (HCR). Met de voorafgeinstalleerde Litams app kan je electtronische merken scannen. De leeskop is didelijk aanwezig aan de achterkant van de C8 en steekt boven het scherm uit. De kop heeft rondom 10 tot 20cm leesbereik. 

Je zet de C8 aan door een seconde de aan/uit knop ingedrukt te houden, die rechtsboven op het toetsenbord zit. Je voelt een korte tril ter bevestiging dat de C8 opstart. Je zet de C8 uit door dezelfde knop 1 seconde ingedrukt te houden en daarna "Power Off" in het scherm te bevestigen.

Als je de AAN/UIT knop kort indrukt gaat de C8 in standby, of komt weer uit standby. De C8 gaat na 5 minuten inactiviteit automatisch in standby.

De C8 heeft zijn eigen oplader, die op de linker poort onder de rubber afsluitklep past. Als je de C8 van de oplader haalt, zorg dan dat je de rubber afsluitklep goed terugplaatst, zodat vocht en vuil niet in de machine kan komen.