Het vastlegen van de hoeveelheid en kwaliteit van de melk geeft je inzicht in de winstgevensheid per dier en de effectiviteit vna je voerbeleid. Bij Litams doen we dat als volgt:


1. Lacterend of niet?

De basis van alle berekeningen is het aantal melkgevende dieren. Een dier krijgt het kenmerk "Lacterend' x dagen nadat er een worp geregistreerd is. Het is ook mogelijk het kenmerk "Lacterend' op enig moment via de app toe te voegen. Dieren zonder worp (lammeren, jaarlingen) hebben geen status. Als je de dieren droogzet, geef ze dan het kenmerk "Drooggezet" zodat de niet langer meetellen in het aantal lacterende dieren.


2. Melkproduktie Instellingen


34. Melkmeting ("Tru Test")
1. Koppeling zuivelfabruik gegevens

Er zijn diverse mogelijkheden om de gegevens van de melkfabriek automatisch of handmatig te importeren in Litams. Neem contact met ons op om de juiste manier voor jou in te stellen.  Langs deze weg krijg je inzicht in de gemiddelde gift per lacterend dier, alsmede gemiddelden zoals vet, eiwit en ureum. Deze methode herrekent de gegevens naar gemiddelden per dier, maar je ziet niet de verschillen per dier.

(Voor Q-lip, klik hier.)2. Melkgift en/of Melk kwaliteit vastleggen

Middels Tru-Test meters en melkmonsters kan je gegevens per dier registreren. Je legt de gegevens met de app vast. Na afloop van het analyseren van de monsters, lees je de per email toegezonden csv file eenvoudig in. Neem voor meetapparatuur contact op met:


Melkcontrole Nijland

Hege Wier 2

8771 RN Nijland

Tel:    0515-569333

Fax:   0515-569668 

E-mail: info@melkcontrolenijland.nl


Veluwe IJsselstreek

Industrieweg 62
8071 CV Nunspeet
Postbus 207
8070 AE Nunspeet

info@vvbveluwe-ijsselstreek.nl

Tel: 0341-264058


3. Koppeling met melkmachine

Indien je een melkmachine hebt met individuele dier-herkenning, dan kunnen we vrijwel in alle gevallen een koppeling aanleggen. Neem hiervoor contact met ons op.


Je kan de melkgift vastleggen per dier, per pot, per melkperiode (geleverde hoeveelheid word gemiddeld over lacterende dieren) of met een rechtstreekse koppeling met de melkmachine.


Als je individueel wilt voeren, kan je Litams (gratis) koppelen met Geiten Belang (Van Der Pas Voersysteem).