Litams helpt slachthuizen met informatie op het gebied van:

  • VKI
  • I&R
  • Karkassen (traceeerbaarheid, karkas gegevens)

Deze informatie kan gebruikt worden voor het maken van inkoopfacturen ('factuur uitgereikt door afnemer')


Datum aanvoer = Datum afvoer + 24 uur

I&R eist dat de aanvoerdatum op het slachthuis gelijk is aan de afvoerdatum. (Dwz: je mag tot 24 uur na afvoer aanvoeren). 

Het is dus van belang hierover afspraken te maken met je leveranciers. Omdat dit niet altijd voor alle leveranciers mogelijk is, raden we je aan het volgende schema te gebruiken, waarbij we met rood (handmatig) en oranje (automatisch) de acties van het slachthuis hebben aangegeven:


Als de leverancier een afvoermelding heeft gedaan op moment dat dieren op slachthuis komen

 

Indien je SRS hebt en ze binnen 24 uur slacht, dan worden de dieren op datum van slacht aangevoerd (en geslacht gemeld). Hiermee voldoe je automatisch aan de eisen van I&R.


Slacht je ze niet binnen 24 uur? Zorg dan dat je een aanvoer melding doet door in de app de afvoer door te klikken.  Je vindt de voorlopige meldingen in je app onder Vervoer > Vervoer Overzicht:


We raden je ook aan tenminste eens per week de no-reads door te klikken.


NB: de app is beschikbaar op smartphones, tablets en PCs.
Indien de leverancier GEEN afvoermelding heeft gedaan

Als er nog geen melding bij I&R aangemaakt is, kan het slachthuis een aanvoermelding doen op datum slacht. Dit doe je met SRS of met de handreader (HCR). 

I&R maakt nu een voorlopige afvoermelding aan op naam van de leverancier. De leverancier kan deze afvoer doorklikken (met zijn Litams app of rechtstreeks bij I&R).