I&R Problemen: Voorkomen en Oplossen

I&R Vlag: Vervoerverbod
Als er tijdens het leven van een schaap/geit/rund een fout in de I&R administratie wordt gemaakt, krijgt dit nummer de vlag AAD, ofwel Aan- en Afvoer Ve...
Zo, 4 Nov, 2018 at 10:45 PM